Voorwaarden

Duurzaam beleggen
Academy

Lees meer

Artikel 1.

Wij het best bereikbaar via het contactformulier op de website www.duurzaambeleggen.academy/contact.php en proberen je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2.

Hieronder de algemene voorwaarden als je een e-learning, een gastcollege of boek bij ons aankoopt of hebt gekocht.

DE OVEREENKOMST
Artikel 3.

Als je een bestelling doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Voor de e-learning werken we samen met OpleidingNU (www.opleidingNU) zijn hun verkoopsvoorwaaren van toepassing. Je kan ze vinden op https://www.duoberg.nl/media/pdf/leveringsvoorwaarden.pdf

KLACHTENREGELING
Artikel 4.

Heb je een klacht? Dat is vervelend en willen we natuurlijk altijd zoveel mogelijk voorkomen. Maar gaat er toch iets mis dan doen we er alles aan om je klacht te verhelpen. Laat het zo snel mogelijk weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk en dan doen we ons best om een passende oplossing te vinden.

PRIVACY
Artikel 5.

Duurzaam Beleggen Academy en UC Leuven vzw gebruiken je persoonsgegevens alleen in het kader van de eigen dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels betreffende Bescherming van de Persoonsgegevens. Zie privacy policy op onze website.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 6.

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Eventuele betwistingen kunnen alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven worden beslecht.